Aanbod
Koninklijke manege
26 apr 2024

Morgen is het Koningsdag!

Wist u dat wij een pand in onze collectie hebben met een koninklijke status? Aan de Kazernestraat 50 in Den Haag bevindt zich de ’s-Gravenhaagsche Stadsrijschool. Het is de oudste burgermanege van Nederland, verscholen achter een 18e eeuws koetshuis. De oudste panden aan de Kazernestraat zijn voormalige koetshuizen, behorend aan de huizen aan het Lange Voorhout. Het koetshuis aan de Kazernestraat 50 hoorde bij ‘Huis Huguetan’ op nummer 34.
Dit pand is gebouwd in opdracht van Adrienne Marguérite van Nassau-la Lecq-Huguetan. Zij kocht in 1735 een stuk grond aan het Lange Voorhout. Hier liet zij door architect Daniel Marot (die ook het Paleis Kneuterdijk ontwierp) een stadspaleis bouwen, dat nog altijd bekend staat als ‘Huis Huguetan’. In het derde kwart van de 18e eeuw werd het complex uitgebreid met nog een koetshuis, een paardenstal en een rijzaal.
Maar hoe komt de rijschool aan de koninklijke status? Dit is te danken aan koning Lodewijk Napoleon die in 1806 de manege stichtte en hem vervolgens in 1810 schonk aan de stad Den Haag. De rijschool kwam daarmee in handen van de Nederlandse koninklijke familie. In 1813 nam koning Willem I zijn intrek in ‘Huis Huguetan’, waarna de stallen en manege weer volop gebruikt werden. Niet alleen door de koninklijke familie, maar ook door de gewone burger.
In 1845 werd de manege definitief aan de stad overgedragen en vond er een grondige verbouwing plaats. De manege is in 2007 aangekocht door Stadsherstel Den Haag en is vervolgens gerestaureerd met behoud van zijn oorspronkelijke functie.
Ook van dit pand is er een cultuurhistorisch rapport beschikbaar. Deze vindt u via deze link op onze website.