Aanbod
Kazernestraat 50
Onze panden

Kazernestraat 50

Monumentstatus: Rijksmonument
Beschermd stadsgezicht: Rijks | Centrum
Bouwjaar: 1735
Aangekocht: 2007
Restauratie:
Betrokken partijen:
Thijsse Bouw en Leerbedrijf LBH

Stadsrijschool met koninklijke status

Aan de Kazernestraat 50 in Den Haag bevindt zich de ’s-Gravenhaagsche Stadsrijschool. Het is de oudste burgermanege van Nederland, verscholen achter een 18de-eeuws koetshuis. De oudste panden aan de Kazernestraat zijn voormalige koetshuizen, behorend aan de huizen aan het Lange Voorhout. Het koetshuis aan de Kazernestraat 50 hoorde bij het huis ‘Huguetan’ op nummer 34.

In 1735 kocht  Adrienne Marguérite van Nassau-la Lecq-Huguetan voor
f 30.034,16 een stuk grond aan het  Lange Voorhout. Voor die tijd een astronomisch bedrag, maar Adrienne kreeg er dan ook heel wat voor terug:  een grondgebied dat zich uitstrekte tot aan de Mauritskade, met daarop een koetshuis en enkele arbeiderswoningen.  Aan het Lange Voorhout liet zij door architect Daniel Marot (die ook het Paleis Kneuterdijk ontwierp) een stadspaleis bouwen dat nog altijd bekend staat als ‘het Huis Huguetan’ (tot  2016 was de Hoge Raad er gevestigd).
In het derde kwart van de 18de eeuw werd het complex uitgebreid met nog een koetshuis, een paardenstal en een rijzaal, waarschijnlijk door graaf Bentinck, een van de volgende eigenaren.

De straat dateert uit 1844, daarvoor heette het pad ‘Achter de Stallen’. De naam verwijst naar de Oranjekazerne van de Grenadiers, die in 1824 werd gebouwd.

De rijschool heeft een koninklijke status. Dit is te danken aan Koning Lodewijk Napoleon die in 1806 de manege stichtte en hem vervolgens in 1810 schonk aan de stad Den Haag. De rijschool kwam daarmee in handen van de Nederlandse Koninklijke familie.

In 1813 nam Koning Willem I zijn intrek in huis Huguetan, waarna de stallen en manege weer volop gebruikt werden. Door de Koninklijke familie, maar ook door de gewone burger.

In 1845 werd de manege definitief aan de stad overgedragen en vond er een grondige verbouwing plaats. De manege is in 2007 aangekocht door Stadsherstel en is vervolgens gerestaureerd met behoud van zijn oorspronkelijke functie.

Cultuurhistorisch onderzoek

Bent u benieuwd naar het cultuurhistorisch onderzoek? Deze vindt u hier!