Aanbod
Week van het Duurzaam Erfgoed
29 sep 2023

De week van 25-29 september 2023 was het ‘De week van het Duurzaam Erfgoed’.

Stadsherstel Den Haag werkt ook dit jaar aan de verduurzaming van haar portefeuille. Panden worden geïnspecteerd op kansen voor verduurzaming en vervolgens wordt een plan met planning gemaakt.

Behalve bij restauratie/herbestemming is een goed moment om maatregelen aan te brengen als er mutatie-onderhoud uitgevoerd wordt. We leveren maatwerk per pand afhankelijk van de monumentale waarden.

Hier onder leest u onze bijdragen die te lezen waren op sociale media.

Deel 1: Hergebruik bakstenen

Hergebruik van bakstenen en waarom dit een duurzame keuze is.
Bakstenen zijn al eeuwenlang een belangrijk bouwmateriaal. Maar wist je dat het hergebruiken van bakstenen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook vele andere voordelen met zich meebrengt?

Ten eerste draagt het hergebruik van bakstenen bij aan het verminderen van afval. In plaats van oude bakstenen weg te gooien, kunnen ze worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt in nieuwe bouwprojecten. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar vermindert ook de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat.

Daarnaast is het hergebruik van bakstenen kostenefficiënt. Het kan aanzienlijk goedkoper zijn om gebruikte bakstenen te kopen in plaats van nieuwe. Dit is vooral interessant voor bouwprojecten met een beperkt budget. Bovendien behouden gebruikte bakstenen vaak hun karakteristieke uitstraling, waardoor ze een unieke en authentieke sfeer aan gebouwen kunnen geven.

Een ander voordeel van het hergebruiken van bakstenen is de vermindering van energie- en CO2-uitstoot. Het produceren van nieuwe bakstenen vereist veel energie en veroorzaakt aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Door gebruikte bakstenen te gebruiken, verminderen we de vraag naar nieuwe productie en dragen we bij aan het verminderen van de impact op het milieu.

Tot slot draagt het hergebruik van bakstenen bij aan het behoud van cultureel erfgoed. Veel oude gebouwen hebben een historische waarde en het hergebruiken van de bakstenen zorgt ervoor dat deze waardevolle stukken geschiedenis behouden blijven. Het is een manier om respect te tonen voor het verleden en tegelijkertijd duurzame keuzes te maken voor de toekomst.

Dus laten we samen streven naar een duurzame toekomst en overwegen om bakstenen te hergebruiken. Het is een slimme en milieuvriendelijke keuze die niet alleen voordelen heeft voor ons, maar ook voor de generaties na ons.

Foto: Prinsegracht 2, nieuw metselwerk aan de achtergevel.

Week van het Duurzaam Erfgoed

Deel 2: Verduurzamen panden

Samenwerken aan een duurzame toekomst voor het Haags erfgoed!
Als monumentenorganisatie is het onze taak om de portefeuille te verduurzamen. Onze prachtige historische gebouwen zijn niet alleen schatten uit het verleden, maar ook sleutels tot een groenere toekomst.

Wij krijgen veel vragen van huurder over het verduurzamen van de gebouwen. We begrijpen de bezorgdheid van onze huurders over duurzaamheid. We staan open voor hun ideeën en suggesties om onze historische panden te verduurzamen, zodat iedereen kan bijdragen aan een groenere toekomst.

Door bewuste keuzes te maken in het dagelijkse beheer van historische panden houden we rekening met de behoeften van onze huurders en het instandhouden van onze monumenten.

Duurzaamheid in de monumentenzorg komt niet alleen onze planeet ten goede, maar verbindt het verleden ook met de toekomst. Laten we deze erfenis koesteren, beschermen, en samen bouwen aan een duurzamere morgen.

Op de foto het schitterende pand aan de Stille Veerkade 29.

Week van het Duurzaam Erfgoed

Deel 3: Cultuurhistorische waarde

Veel van onze panden zijn monumenten, maar niet allemaal. We gaan met al onze historische panden zorgvuldig om en daarom zijn we bezig om de kwaliteiten van onze panden in beeld te brengen door het maken van een DuMo-scan. Zo’n scan bestaat uit een analyse van de schil van het gebouw; is het dak geïsoleerd, hoe zijn de wanden en de vloeren samengesteld? Zit er nog enkel glas in de ramen, of is dat al een keer vervangen?

We brengen ook in beeld welke cultuurhistorische waarden er in het pand aanwezig zijn. Zit er bijvoorbeeld een zeldzame lambrisering onder de ramen? Een mooie schouw in de woonkamer of bijzonder stucwerk op het plafond? Maar ook een schuifvenster uit de 19e eeuw met van dat mooie oude glas is van grote historische waarde.

Ook de installaties in onze woningen worden bekeken. De verwarmingsketel is meestal nog gasgestookt. We vervangen waar mogelijk het gasfornuis voor een inductiekookplaat en we kijken naar de mechanische ventilatie.

Met al deze informatie samen kunnen we per pand kijken of en hoe we kunnen verduurzamen. Omdat de meeste panden verhuurd zijn, kijken we wanneer er een geschikt moment is om werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de schilderbeurt van de kozijnen kan bijvoorbeeld het glas vervangen worden, als er toch steigers staan en het kozijn daarvoor geschikt is. Als een woning vrij komt is er ruimte om deze wat grootschaliger aan te pakken.

Als wij een pand nieuw aankopen hebben wij de ambitie om deze zo energiezuinig mogelijk te maken. We streven dan naar een zo hoog mogelijk energielabel, maar altijd met behoud van cultuurhistorische waarden!

Op deze manier werken we gestaag aan de verbetering van ons bezit, zodat straks al onze monumenten en historische gebouwen toekomstbestendig zijn en onze huurders er prettig kunnen wonen.

Op de foto ziet u de gasloze keuken aan de Zwetstraat.

Deel 4: Aardgasvrij wonen in een monument.

Binnenkort starten wij met de restauratie van de Stalling aan de Zwetstraat 3. Dit pand is oorspronkelijk gebouwd als paardenstallen met dienstwoning. Na de restauratie en herbestemming zullen er 4 appartement zijn gerealiseerd. Twee kleinere appartementen van ca. 60m2 en twee grotere van ca. 100m2.

De appartementen gaan daarbij voldoen aan de nieuwbouw eisen. Hoogwaardige isolatie, zorgvuldige detaillering, geheel nieuwe installaties én behoud van monumentale waarde. Dit alles gaat in deze restauratie samenkomen. Het streven is hierbij het behalen van tenminste energielabel A.

We kunnen inmiddels gebruik maken van de goede ervaringen die we hebben opgedaan bij eerdere restauraties. Onder andere de realisatie van 3 aardgas vrije appartementen in het Rijksmonument aan de Duinstraat 23 en 2 aardgas vrije appartementen in het gemeentelijke monument aan de de Zwetstraat 1.

Naast duurzamen installaties en hoogwaardig isoleren gaan we in dit project veel aandacht besteden aan hergebruik. Bij de restauratie komt veel sloopafval vrij doordat in de afgelopen decennia enkele uitbreidingen zijn gerealiseerd. Deze bouwwerken doen afbreuk aan de het monument en zijn bovendien slecht gebouwd. Het gebruikte materiaal en dan met name het hout is wel goed bruikbaar om de verdwenen gebouwdelen te reconstrueren. Ook wordt waterberging en zonne-energie opgenomen in het plan.

We verwachten de restauratie in 2024 af te ronden waarna de appartementen verhuurd worden. Het pand is daarmee behouden, kan weer 30 jaar mee én zal voldoen aan de meest actuele eisen.

Week van het Duurzaam Erfgoed