Aanbod
Sluisplein 1
Onze panden

Sluisplein 1

Status: Rijksmonument
Bouwjaar: 17de eeuw
Aangekocht: 2006
Herstel: 2008 – 2009
Betrokken partijen:
Koppers Duizer Architecten
Burgy Bouwbedrijf BV
Stichting Leerwerkprojecten voor de bouw regio Haaglanden (LBH)

Herberg ‘De stad Amsterdam’

‘Seeckere Huysinge ende stallinge, kookhuyse, schuuyr ende verdere getimmerten, gelegen aan den Leytschendam op de houck van de lantscheydinge, eene neeringrycke Herberge alwaer Amsterdam uythangt’. Uit dit stuk in de uit 1663 stammende verkoopakte van het pand kunnen we opmaken dat hier de herberg ‘De stad Amsterdam’ gevestigd was. Gelegen aan de vaarroute tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft, zal de herberg genoeg klandizie hebben gehad in die tijd.

Na 1826 ontstonden er snellere manieren van reizen waardoor de herbergen aan de Vliet hun bestaansrecht verloren en ook De stad Amsterdam moest zijn deuren sluiten. Het pand heeft daarna dienst gedaan als kruidenierswinkel, totdat de familie Blonk het pand kocht in 1871. Veel Leidschendammers hebben nog mooie herinneringen aan de ‘winkel van Blonk’. Trekdrop voor een duppie of als je als kind de rekening niet betaalde, kwam de heer Blonk die avond bij de ouders aan de deur om alsnog te incasseren.

Het complex bestaat uit twee woonhuizen met een gezamenlijke gevel en een pakhuis. Na de aankoop in 2006 heeft Stadsherstel het complex gerestaureerd en er appartementen en horecagelegenheid gerealiseerd.

Bouwhistorisch onderzoek

Bent u benieuwd naar het bouwhistorisch onderzoek? Deze vindt u hier!