Aanbod
Sint Jacobstraat 1-11
Onze panden

Sint Jacobstraat 1-11

Nog tot in de 19e eeuw stond de buurt rond de huidige Sint Jacobstraat en de Nieuwe Kerk bekend als ‘het Padmoes’ of later ‘Paddemoes’. De buurt was eerder berucht dan bekend als gevolg van de armoedige woonomstandigheden en de reputatie als rosse buurt. Het onderhavige onderzoek maakt deel uit van een bouwblok gelegen aan de Wagenstraat en Sint Jacobstraat. Na een lange periode van verpaupering en leegstand zijn de panden rond 1990 aangekocht door de stichting Stadsherstel Den Haag. Met een ingrijpend bouwplan zijn de panden in de jaren 1992-1993 gerestaureerd en verbouwd tot de huidige toestand met een mix van winkelfuncties op de beganegrond en appartementen op de bovengelegen verdiepingen. Met het bouwplan zijn destijds de oude oorspronkelijk zelfstandige panden grotendeels verheeld en tevens horizontaal gesplitst waarmee de individualiteit van de panden verloren is gegaan. De panden in het bouwblok hebben geen monumentale status hetgeen echter geen beletsel vormt voor een beoordeling van nog aanwezige historische waarden.

Cultuurhistorisch onderzoek

Bent u benieuwd naar het cultuurhistorisch onderzoek? Deze vindt u hier!