Aanbod
Herengracht 16 bedrijfsruimte
Woningaanbod

Bedrijfsruimte Herengracht 16

Beschikbaar: in overleg
Gebruiksoppervlakte: 152 m2
Huur: €2.815,00 excl. btw
Vloerbelasting: begane grond  200 kg/m2

Gemeentelijk monument

Omschrijving

De winkelruimte met onzelfstandige bovenwoning is gelegen op de belangrijkste loop-/wandelroute van -/ naar de binnenstad en van -/ naar het Centraal Station.

Het betreft een Gemeentelijk Monument met bouwjaar 1823, met winkelpui en winkelinterieur daterend uit 1897 waarvan nog veel oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven. De winkel heeft een rijk gesneden houten pui in neorenaissancestijl op een hardstenen borstwering.

De winkel bevindt zich tussen het Centraal Station en de Korte Poten, Plein en de Lange Poten in. In de directe omgeving bevinden zich diverse horeca gelegenheden, het gemeentehuis en diverse ministeries.

Vloeroppervlak
Het voor verhuur beschikbare object betreft een bedrijfsruimte van ca. 152 m² bruto vloeroppervlak verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping (kapverdieping).

Opleveringsniveau
Uitgangspunt is verhuur als casco, maar opleveringsniveau in overleg.

Huurtermijn
N.o.t.k..

Frontbreedte
Ca.4 meter.

Bereikbaarheid

Eigen vervoer
Het object is toegankelijk met de auto en er kan op de openbare parkeerplaatsen dan wel in de 2 nabijgelegen parkeergarages tegen betaling worden geparkeerd.

Het laden en lossen van goederen zal via de voorzijde van de bedrijfsunit dienen plaats te vinden.

Openbaar vervoer
In de directe omgeving zijn er diverse tram- en bushaltes aanwezig.

Huurprijs
De huurprijs van het object bedraagt €2.815,00,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
N.v.t., huurder dient voor eigen rekening contracten af te sluiten bij de diverse nutsleveranciers.

Bestemming
De voor ‘Gemengd-1′ aangewezen gronden zijn bestemd voor

– Detailhandel;
– Dienstverlening;
– Horeca “licht” (Indien vergund).

Huurbetaling
Per 1 (één) maand vooruit.

Opzegtermijn
12 (twaalf) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie/ waarborgsom ter grootte van minimaal drie maandverplichtingen, inclusief servicekosten en btw. De daadwerkelijke omvang is o.a. afhankelijk van de uitkomst van een kredietwaardigheidsonderzoek.

Indexering
Jaarlijks wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurcontract
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ model 7:290 BW), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) aangevuld met eigenaarsbepalingen.

Geschiedenis van het pand

Hoe de Herengracht aan zijn naam is gekomen is niet zeker. Voor zover terug te vinden hebben er nooit welgestelde heren aan de gracht gewoond waaraan de naam te danken zou kunnen zijn. Zij hadden de voorkeur voor bijvoorbeeld de Lange Voorhout, de Prinsessegracht en de Hofsingel. Een waarschijnlijkere verklaring is terug te vinden in hoe de weg oorspronkelijk heette: “Heerebaen op ’t eynde de Pooten”, oftwel ‘Weg op het einde van de Poten”.

Het pand aan nummer 16 bestaat al sinds 1823. Sinds 2012 wordt er weer vers brood verkocht. Het doel van Lekker Brood aan de Herengracht is, naast het maken van puur en ambachtelijk brood, de bijzondere historie van het pand een nieuwe impuls te geven.

Winkel-woonhuis, in hoofdopzet daterend uit 1823, met winkelpui en winkelinterieur daterend uit 1897.

Herengracht 16 is gebouwd als dubbelpand achter een symmetrische voorgevel met nr. 14. Het bestaat uit een voor- en een achterhuis, gescheiden door een inmiddels dichtgezette binnenplaats. Het pand op rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen onder een met pannen gedekte samengestelde kap. De voorgevel is twee vensterassen breed en telt drie bouwlagen, waarbij de bovenste bouwlaag feitelijk de zolder is. De winkel heeft een rijk gesneden houten pui in neorenaissancestijl op een hardstenen borstwering.

De winkel behoorde aan E. Noack, een delicatessenwinkel in ‘fijne vleeschwaren’. De destijds vermaarde vleesfabriek van Noack was gevestigd in Groningen en had filialen in binnen- en buitenland, waaronder meerdere in Den Haag. Het winkelinterieur is nog grotendeels intact, inclusief vleeshaken; alleen de vloer, de toonbank en de etalage-inrichting zijn vernieuwd. Vanwege de oorspronkelijke functie als vleeswarenwinkel zijn de wanden met geglazuurde tegels bedekt. Het vroegere kantoorgedeelte achterin wordt van de winkel gescheiden door een rijk vormgegeven wand met geslepen ruitjes. In het fries erboven zijn in panelen op doek de wapens geschilderd van de steden waar Noack gevestigd was: Leiden, Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Den Haag, geflankeerd door Berlijn en Brussel, en Londen en Batavia. Gesneden beestjes, waaronder een ooievaar, een salamander en een varkentje sieren de deurposten. Het plafond is een origineel houten cassettenplafond. De wapenschilden aan de gevel refereren aan het feit dat Noack sinds zeker 1896 hofleverancier was.

Het pand is architectuur- en bouwhistorische waardevol als goed bewaard voorbeeld van een in hoofdopzet vroeg negentiende-eeuws pand met gaaf bewaarde winkelpui en winkelinterieur uit 1897. Cultuurhistorische waarde bezit het pand vanwege de aan het pand verbonden geschiedenis van het landelijk destijds vermaarde slagersbedrijf van E. Noack.