Aanbod
INVESTEER IN UW STAD

Een certificaat
kost 
€ 46,- en er is een
minimale
afname
van 20 certificaten

Dividenduitkering over de nominale waarde van uw certificaat

Op dit moment
steunen ruim 300
certificaathouders ons werk

Afbladderende verf, verrotte kozijnen en verzakte funderingen: Stadsherstel kijkt erdoorheen en herstelt verwaarloosde monumentale panden weer in oude luister. Al ruim 45 jaar. Bonkt er een Haags hart in uw borstkas en wilt u ook dat die prachtige beeldbepalende gebouwen bewaard blijven, voor Den Haag en voor het nageslacht? Als certificaathouder helpt u Stadsherstel om schitterend ’s Gravenhage te behouden en te herstellen.

WAT LEVERT EEN CERTIFICAAT
VAN STADSHERSTEL U OP?

 

 EEN MOOIE, LEEFBARE STAD

BEHOUD VAN HISTORISCHE UITSTRALING

EEN INTERESSANT FINANCIEEL RENDEMENT

NETWERK VAN GELIJKGESTEMDEN

Indien de doelstelling en de reddingsoperaties van Stadsherstel u aanspreken, het behoud van het historische karakter van Den Haag en omliggende gemeente u aan het hart gaat en maatschappelijk ondernemen op dit gebied wilt steunen, dan kunt u certificaten nemen in Stadsherstel Den Haag. U krijgt dan naast uw dividendbetaling, het jaarverslag toegestuurd met een uitnodiging om de jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen. Maar wat levert het onze certificaathouders nog meer op?

Uw investering in Stadsherstel levert een mooie, leefbare stad op. We zorgen immers voor meer hoogwaardige woon- en werkruimte binnen onze stadsgrenzen en in de omgeving. Bovendien zijn de gerenoveerde panden beter geïsoleerd dan voor de renovatie. Zo dragen we bij aan een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Onze certificaathouders dragen er ook aan bij dat de historische uitstraling van Den Haag niet verloren gaat. Dat onze mooie stad achter de duinen niet verandert in een jungle van beton en staal, maar dat de gebouwen die ons Den Haag zijn typisch Haagse allure geven in oude luister worden hersteld.

Ten slotte levert het u ook financieel wat op. Als certificaathouder komt u namelijk in aanmerking voor dividend. Hoewel de dividenduitkering niet is gegarandeerd, heeft Stadsherstel de afgelopen tien jaar een cashdividend tussen 2,5% en 4,5% uitgekeerd over de nominale waarde van € 46,- van het certificaat. Daarnaast is er regelmatig stockdividend uitgekeerd met een bonus van 0,5%. Met het rentepercentage dat u tegenwoordig over uw spaargeld krijgt, maakt dat een investering in Stadsherstel wel heel aantrekkelijk.

Word certificaathouder

Wanneer u certificaathouder wilt worden, vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen. Wij zullen u vervolgens per e-mail informeren over de procedure. De procedure hebben wij zo eenvoudig mogelijk gehouden. Wenst u aanvullende informatie te ontvangen over de certificaten en wat het inhoudt om certificaathouder bij Stadsherstel Den Haag te zijn? Bel dan naar 070 – 324 85 35

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stadsherstel gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden gerelateerd aan Stadsherstel Den Haag en geeft deze niet zonder uw goedkeuring door aan derden. 

Draagt u historisch Den Haag een warm hart toe?

De certificaathouders van Stadsherstel

We hebben momenteel ruim driehonderd certificaathouders. Dit zijn particulieren, bedrijven en overheden. Stadsherstel kent een raad van commissarissen die toezicht houdt op de directievoering en die ieder kwartaal bijeenkomt. Naast de kwartaalvergaderingen vindt er een jaarlijkse Algemene vergadering van Certificaathouders plaats. Elk jaar wordt er een jaarverslag opgemaakt dat bestaat uit het directieverslag en de jaarrekening, en dat wordt gecontroleerd en beoordeeld door een accountant.

Als certificaathouder heeft u toegang tot de Algemene vergadering van Certificaathouders in juni. Hier wordt onder meer vastgesteld, op voorstel van onze raad van commissarissen, hoeveel procent de dividenduitkering bedraagt.

Meer informatie over certificaten?

Stuur een e-mail naar Info@stadshersteldenhaag.nl
Of bel 070-3248535.
Wij helpen u graag verder.