Aanbod
Breedstraat 122-122A
Onze panden

Breedstraat 122-122A

Sinds 2007 is het pand in bezit van Stadsherstel Den Haag. Maar de historie van het pand begint al geruime tijd eerder.

Het pand is gelegen in de buurt Kortenbos, dit was één van de oudste onderdelen van het dorp ‘Die Haghe’. Het was een landelijk gebied. In de 14e eeuw was de Breedstraat nog niet aanwezig, maar de percelen vormden ongeveer de grens van Den Haag op dat moment. Aan het begin van de Breedstraat lagen de hofsteden van Claas Gerrit Doedenzoon en Claas van der Meer. Straten als de Geest en het Slijkeinde waren al aanwezig en vormden een middeleeuwse ringweg rond een boerennederzetting. Volgens het stratenboek van Svend Veldhuijzen (bewerkt door Kees Stal) is de Breedstraat aangelegd tussen 1642 en 1646 en werd toen als Breestraat vermeld.

In de 2e helft van de 17e eeuw kwam het gebied langzaam tot ontwikkeling. In de 18e en 19e eeuw ontstond hier een levendige volkswijk met veel goedkopere woningen. Advertenties laten zien dat hier aan het eind van de 19e eeuw veel dienstboden en werkers woonden. De naam Breedstraat dankte de straat uit het feit dat deze breder was dan de naburige straten. Veel straten in Den Haag hebben ooit de naam Breedstraat of Nieuwe Breedstraat gehad.

Het huidige pand had een voorganger, zo is bekend uit een kadasterkaart uit 1883. Dit 19de-eeuwse huis werd openbaar verkocht in 1928 blijkens de verkoopadvertentie in de Haagsche Courant van 14 maart 1928 (zie afbeelding). In 1928 werd het dit pand afgebroken. Het nieuwe ontwerp was van de hand van de architect C.H.J. Alkemade. Op de begane grond kwam een garage voor de stalling van 5 auto’s en daarboven een woning. In deze tijd zie je enerzijds een moderne architectuur ontstaan in de vorm van het Nieuwe Bouwen en anderzijds een meer traditionele architectuur, die we nu zien als de ‘jaren ’30 stijl’.

In het exterieur zijn elementen uit het Nieuwe Bouwen (ontstaan in de jaren ’20) overgenomen, zoals de toepassing van het platte dak, maar ook elementen van de Delftse School (ontstaan in 1925) zoals het gebruik van gewassen grind op de begane grond als decoratie in de gevel. In 1933 werd de bestaande garage op de begane grond omgebouwd tot drukkerij en in 1957 werd de autostalling aan de voorzijde werd opgedoekt.