Aanbod
Beeklaan 341
Onze panden

Beeklaan 341 en 341A

Monumentstatus: geen
Beschermd stadsgezicht: Gemeentelijk | Regentessekwartier
Bouwjaar: 19de eeuw
Aangekocht: 2011
Restauratie: 2011
Betrokken partijen:
Aannemingsbedrijf Schakel & Schrale

Op een plattegrond uit 1600 is de Beeklaan al te zien. Deze weg liep tot aan de duinen. Sindsdien is de grens tussen de stad en de duinen een groot stuk opgeschoven richting zee. De naam heeft deze straat te danken aan de beek die destijds parallel aan de weg liep voor de afwatering van de polder. In die tijd stonden er een aantal boerderijen aan de Beeklaan. Over de jaren is de straat steeds meer bebouwd geraakt, tot aan de Beeklaan die we nu kennen.

Het pand ligt in het zogenaamde Regentessekwartier, die is aangelegd tussen 1885 en 1910. De wijk is genoemd naar Koningin-Regentes Emma, die vanaf het overlijden van Koning Willem III van 1890 tot 1898 als regentes (waarnemend staatshoofd) optrad voor haar dochter Wilhelmina, die geboren was in 1880 en in 1898 meerderjarig werd. Vrijwel de hele wijk is beschermd stadsgezicht omdat het een goed behouden voorbeeld is van stadsontwikkeling rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw en omdat de architectuur van de panden in de wijk van relatief hoge kwaliteit is.