Aanbod
Behoud historisch Koetshuis in RijswijkBuiten
24 mrt 2022

Gemeente Rijswijk en Stadsherstel Den Haag en Omgeving zetten in op behoud historisch Koetshuis in RijswijkBuiten

Gemeente Rijswijk en Stadsherstel Den Haag en Omgeving zetten in op het herstel en behoud van het historisch Koetshuis aan de Sionsweg in RijswijkBuiten. Stadsherstel onderzoekt in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid van het behoud en herstel van het Koetshuis met een (gedeeltelijk) maatschappelijke invulling. Met als uiteindelijk doel dat Stadsherstel de eigenaar wordt van het pand. Dit voornemen is op woensdag 23 maart 2022 bekrachtigd door het ondertekenen van een intentie-overeenkomst.

Instandhouding van cultureel erfgoed
Sion kent een rijke historie. In de 15e eeuw stond op de huidige locatie van het Koetshuis en het aangrenzende Hof van Sion namelijk het belangrijkste klooster van Holland ‘Sancta Maria in Monte Sion’. In de 16e eeuw werd dit klooster afgebroken, waarna in de 17e eeuw Buitenplaats Sion werd gebouwd op de locatie van het vroegere klooster. Het uit 1700 daterende Koetshuis aan de Sionsweg 42 maakte ooit onderdeel uit van deze buitenplaats.

Het Koetshuis is op dit moment in handen van gemeente Rijswijk. In 2018 is het pand door de gemeente aangekocht met als doel om het historische pand te behouden. Voor eventueel herstel en behoud zijn aanzienlijke investeringen nodig. Daarom heeft de gemeente Rijswijk afgelopen jaren gezocht naar een partij die dit Rijswijkse cultureel erfgoed in stand wil houden en wil exploiteren. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst komt een einde aan een lange zoektocht. ‘Ik ben erg verheugd dat Stadsherstel zich verbindt aan het voormalig Koetshuis. Zij hebben ruime ervaring in restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. En ik ben ervan overtuigd dat het historisch Koetshuis zoveel mogelijk in ere wordt hersteld waardoor de cultuurhistorische waarde weer beleefbaar wordt voor inwoners en bezoekers van Rijswijk’, aldus Johanna Besteman (wethouder Cultuur).

 

Maatschappelijke bestemming
Het voormalig Koetshuis staat midden in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Op slechts tientallen meters van de plek waar de archeologische resten van het Klooster van Sion in de grond zijn bewaard. Vanwege die cultuurhistorie blijft deze locatie onbebouwd en wordt het ingericht als wijkontmoetingsplaats. Het wordt een mooie plek waar buurtbewoners (jong én oud) elkaar kunnen ontmoeten. ‘Juist vanwege de nabijheid van deze wijkontmoetingsplaats is het extra waardevol dat wordt ingezet op het geven van een (gedeeltelijk) maatschappelijke invulling aan het voormalig Koetshuis. Samen met, en op basis van de wensen van, buurtbewoners en maatschappelijk partners wordt de inrichting van de ontmoetingsplaats op dit moment uitgewerkt. Daarin moet ook een toekomstige verbinding in de openbare ruimte tussen de wijkontmoetingsplaats en het voormalig Koetshuis mogelijk blijven. Mooi hoe initiatieven hier samen komen, en elkaar versterken’, aldus Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten).