Aanbod
Stadsherstel Den Haag presenteert goede resultaten over 2021
28 jun 2022

Stadsherstel Den Haag presenteert goede resultaten over 2021

Op de gecombineerde jaarvergadering van aandeelhouders en certificaathouders op 15 juni jl. in de Rode Olifant heeft Stadsherstel Den Haag e.o. een winstgroei en hoger dividend gepresenteerd. Certificaathouders kunnen door het positief exploitatieresultaat kiezen tussen 3% cash dividend en 3,5% stock dividend. De jaarvergadering stemde in met het voorstel ten aanzien van het dividend, net als met de overige voorgestelde besluiten.

Het bedrijfsresultaat voor belasting steeg van € 1.313.623 naar € 1.360.436 ondanks dat er meer huurmutaties plaatsvonden en meer werd uitgegeven aan structureel onderhoud.

Directeur-bestuurder Lilian Kusters kijkt terug op een jaar vol van restauratie- en renovatieprojecten. “Hoogtepunten waren de verwerving van een historisch pand aan Paviljoensgracht 133, de opening van ons Hotel Havenkantoor aan de Goudriaankade en de oplevering van 3 gasloze appartementen aan de Duinstraat te Scheveningen. Graag bedank ik onze certificaathouders voor hun steun aan onze erfgoedprojecten. Ik ben trots op onze organisatie en de resultaten zijn het bewijs van het harde werk en de toewijding van onze medewerkers.”

In de terugblik over 2021 was verder aandacht voor de aanwijzing van Herengracht 16 tot gemeentelijk monument als bekroning op het restauratie- en onderhoudswerk uit het verleden. Ook de bouwhistorische onderzoeken als basis voor alle onderhoud- en restauratiebeslissingen kregen de aandacht. Zo was er de vondst van een blauwdruk uit 1884 voor de winkelpui in de nieuwe aanwinst aan de Paviljoensgracht.

2021 was ook een jaar vol uitdaging: ondernemers die last hadden van de coronapandemie hielp Stadsherstel Den Haag met korting op de huur en huurbevriezing. Er waren meer huurmutaties doordat huurders een woning kochten door de (toen nog) lagere hypotheekrente, maar door een aantal acties werden de vrijkomende woningen toch snel verhuurd. Verder kwamen tijdens de vergadering de lustrumactiviteiten aan de orde die Stadsherstel Den Haag dit najaar organiseert om het 45-jarig bestaan te vieren.

In een strategische vooruitblik voor de komende jaren liet Stadsherstel weten zich te richten op verwerving op eigen initiatief in bepaalde gebieden van de stad, investeren in duurzaamheid, het aanleggen portefeuille gebouwen die de Haagse canon vertegenwoordigen en natuurlijk gaat Stadsherstel door met de goede instandhouding van haar monumenten. Ook wordt ingezet op een verdere groei van het aantal certificaathouders.

Wilt u meer informatie over ons werk of wilt u certificaathouder worden, dank kunt u ons bereiken via info@stadshersteldenhaag.nl of 070-324 85 35.