Aanbod
Slachthuisstraat 1-3
Onze panden

Slachthuisstraat 1-3

Status: Stadsbeeldbepalend
Bouwjaar: 1911
Aangekocht: 1994
Herstel: 1996 – 1997
Betrokken partijen:
Architectenbureau Braaksma & Roos
Aannemer Formabouw

Portierswoningen Openbaar Slachthuis

In de late 19de eeuw werden er Openbare Slachthuizen gebouwd. Dit omdat er tot op dat moment op allerlei plekken in de stad ongecontroleerd slachten van vee plaatsvond. Veel dierlijk restmateriaal belandde op straat of in de gracht. Dit voldeed niet aan de eisen van volksgezondheid en hygiëne die in die tijd opkwamen. In de openbare slachthuizen konden de slagers hun vee slachten en het vlees verwerken onder toezicht en controle van de gemeentelijke keurmeesters.

Het complex dat in Den Haag kwam te staan en in 1911 al in gebruik werd genomen bestond onder andere uit slachthallen voor paarden, runderen, varkens en kleinvee, stallen, een diepvries- en koelhuis, een ijsfabriek, een kleurlokaal, een wagenremise en een machinekamer. De hoofdingang lag op de hoek van de Slachthuisstraat en de Neherkade en bestond uit brede hekken tussen twee portierswoningen in.

De woningen waren bestemd voor de opzichtermachinist en de portiercontroleur.

Met de komst van de koelkast halverwege de 20ste eeuw, verhuisden veel slagers het slachten en verwerken van hun vee weer naar een slagerij aan huis. Het was niet meer nodig om gebruik te maken van het grote diepvries- en koelhuis in het openbare slachthuis. Dit betekende in de jaren ’50 het einde van het slachthuis.

In 1988 werd het volledige complex vervangen door een nieuwbouwwijk. Tegenwoordig zijn de door Stadsherstel beheerde portierswoningen twee van de weinige gebouwen die nog over zijn gebleven.