Aanbod
Curriculum Vitae

Ir. B.A.I.M. de Blij
Functie: Lid van de commissie financiën
Geboortedatum: 11-07-1954

Boudewijn de Blij werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag N.V. op 5 juni 2012. Zijn huidige functie is algemeen directeur bij Stichting Fonds 1818 tot nut van het Algemeen en directeur van het Nutshuis.
Opleiding: Bedrijfskunde, TU Eindhoven
Nevenfuncties:Lid Rotary’s-Gravenhage-Zuid
Voorzitter van de Programmaraad van de Stadsomroep Den Haag
Lid van het bestuur van het wijkoverleg Statenkwartier (groen en duurzaamheid)
Secretaris van de stichting Projecten van Haagse Fondsen
Bestuurder van de Stichting Deelnemingen Fonds 1818
Voorzitter van de stichting The Hague Club