Aanbod
Curriculum Vitae

Mr. Ing. A.M. Zopfi
Functie: Voorzitter en Lid van de Audit Commissie
Geboortedatum: 28-06-1955

Ad Zopfi is sinds 14 juni 2022 President-Commissaris bij Stadsherstel Den Haag. De heer Zopfi was sinds 1996 directeur-bestuurder van de Wassenaarsche Bouwstichting. Hij is bouwkundige en jurist van opleiding. Hij werkte onder andere bij Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting, de Algemene Rekenkamer en de Bestuursdienst Rotterdam. Sinds 1 april 2023 geniet hij van zijn pensioen. De heer Zopfi bekleedt verschillende nevenfuncties als bestuurslid of commissaris, onder meer bij Stichting OpMaat. Zijn benoeming is op voordracht van het Monumentenfonds Den Haag en Omgeving.