Aanbod
Huurverhoging tijdens coronacrisis

Waarom voert Stadsherstel Den Haag wel de huurverhoging door tijdens de coronacrisis?

Voor iedereen is dit een bijzondere, spannende tijd. Dat realiseren we ons goed. De coronacrisis raakt ons allemaal in ons dagelijks bestaan. Een van de onderwerpen die onlangs in de media veelvuldig is besproken is de verhoging van (bijna) alle huren per 1 juli. Ook wij hebben ervoor gekozen de jaarlijkse huurverhoging te laten plaatsvinden. Temeer omdat er in de media veel over is gesproken willen wij op deze manier een korte toelichting hierop geven.

Deze huurverhoging hebben we nodig om ons werk te kunnen doen. We vinden het belangrijk dat onze huurders veilig, gezond en betaalbaar kunnen wonen.  Zo moet u denken aan het beheer van de woningen, onderhoud, verduurzaming, maar ook om te kunnen investeren in renovaties en om aan onze betalingsverplichting aan de overheid te kunnen voldoen. Dit alles brengt kosten met zich mee. We begrijpen dat het vervelend is als de huur stijgt. Om die reden hebben wij ervoor gekozen, op een enkele uitzondering na, de huur niet maximaal te verhogen.

Het uitstellen van de jaarlijkse huurverhoging levert voor huurders geen oplossing in deze tijd. Een huurder wordt of heel hard geraakt, door verlies van werk en inkomsten of wordt nauwelijks geraakt. Uitkeringen, pensioen en huurtoeslag worden gewoon uitbetaald en ook de meeste salarissen. Het uitstellen van de jaarlijkse huurverhoging biedt geen oplossing voor huurders die hard geraakt worden, en het kost Stadsherstel daarentegen veel geld.

Mochten er betalingsproblemen (te verwachten) zijn, dan vragen wij u tijdig contact met ons op te nemen. In eerste instantie zetten we er op in om huurders van de juiste regelingen vanuit de overheid gebruik te laten maken, om zo het probleem op te lossen. Is dat niet genoeg, dan gaan we bekijken hoe we tot een oplossing kunnen komen, die past bij de specifieke situatie van de huurder. Daarnaast komt de overheid steeds met nieuwe ondersteunende regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt.

Alle huurders van Stadsherstel Den Haag krijgen vóór 1 mei een persoonlijke brief waarin staat welke huurprijs zij per 1 juli 2020 betalen.