Aanbod
Vacature
10 jul 2018

Vacature

Lid Raad van Commissarissen (m/v)
Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

Per juni 2018 is een vacature ontstaan voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen (´RvC´) van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. met als bijzondere aandachtsgebieden HRM en communicatie. Deze tekst bevat informatie over de vacature en de selectieprocedure. De functie kent geen bezoldiging. Gelet op zijn huidige samenstelling hoopt de RvC op de vacature een vrouw te kunnen benoemen.

Meer informatie over Stadsherstel Den Haag e.o., de filosofie achter Stadsherstel en de ambitie voor de komende jaren vindt u op www.stadshersteldenhaag.nl. Het RvC-reglement en informatie over de huidige samenstelling van de RvC worden u op verzoek toegezonden.

Profiel

Stadsherstel Den Haag e.o. zoekt een kandidaat die zich nauw betrokken voelt bij de opgave om gebouwd erfgoed in de regio Haaglanden te behouden en te herstellen en zijn of haar steentje wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. U begrijpt de bijzondere balans tussen het maatschappelijke en commerciële karakter van de organisatie en onderschrijft deze. U functioneert onafhankelijk en bent een teamspeler. U heeft een relevant netwerk en/of kennis van relevante ontwikkelingen binnen de Haagse regio. U bent in staat om de directie bij te staan met operationele adviezen maar ook invulling te geven aan uw toezichthoudende taken. U wordt als organisatiespecialist lid van de HRM-commissie binnen de RvC.

Functievereisten

Naast de algemene vereisten die gelden voor een lid van de Raad van Commissarissen wordt van de kandidaat verwacht dat deze beschikt over kennis en ervaring met organisatie- en HRM-vraagstukken, bij voorkeur door het vervullen (vervuld hebben) van een functie op directieniveau binnen een (semi-)publieke of private (vastgoed) organisatie. Kennis van arbeidsrecht strekt tot aanbeveling. Gelet op de ambities van de organisatie is het verder van belang dat de kandidaat beschikt over ervaring met corporate communicatie en het bereiken van diverse en brede doelgroepen ten behoeve van vergroting van het draagvlak van de organisatie.

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel dan nodigen wij u uit per ommegaande te reageren via email (info@stadshersteldenhaag.nl). De uiterste reactietermijn is 1 september 2018. Met geschikte kandidaten zal een gesprek worden gevoerd door een vertegenwoordiging van de RvC, in ieder geval bestaande uit de voorzitter en een lid van de HRM-commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rik Bauer, president-commissaris Stadsherstel Den Haag e.o., te bereiken via telefoon: 06-52670604. U kunt ook een email sturen naar: info@stadshersteldenhaag.nl.