Aanbod
Samenwerking Monumentenfonds en Stadsherstel
22 jun 2020

Samenwerking Monumentenfonds en Stadsherstel

De Stichting Monumentenfonds Den Haag en Stadsherstel Den Haag hebben al enige tijd de intentie om een hechtere samenwerking aan te gaan. Per 1 juli aanstaande betekent dit de oprichting van de vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag!

Het doel van de vereniging is het behoud van monumentaal gebouwd erfgoed in Den Haag en de Haagse regio. De vereniging wil deze doelstelling onder meer bereiken door het organiseren van bezichtigingen van restauratieprojecten en gerestaureerde monumenten, stadswandelingen, rondvaarten, lezingen en andere activiteiten die bijdragen aan de waardering voor monumentaal erfgoed. Daarnaast is de vereniging van plan bouwhistorisch onderzoek te laten verrichten, publicaties uit te brengen en periodiek een prijs toe te kennen aan burgers en organisaties die zich op het gebied van monumentenbehoud onderscheiden.

In het kader van deze samenwerking worden de panden van de Stichting Monumentenfonds Den Haag verkocht aan Stadsherstel. Hiermee kan Stadsherstel haar portefeuille uitbreiden met drie prachtige panden, namelijk de Molenstraat 25A-E, de Nobelstraat 1B-H en de Koninginnegracht 42A-F, en ontstaat er voor de Stichting Monumentenfonds de mogelijkheid om nieuwe restauratieprojecten te realiseren.

In het najaar zal een evenement worden georganiseerd, waarbij zal worden stilgestaan bij de oprichting van de Vrienden en de rol die het Monumentenfonds en Stadsherstel op grond van hun nauwere samenwerking spelen. Mogelijk kan tegen die tijd ook het eerste nieuwe restauratieproject van het Monumentenfonds bekend worden gemaakt.

Draagt u Den Haag en haar monumentaal gebouwd erfgoed een warm hart toe? Word dan nu vriend van de vereniging! Dit kan als particulier al voor €30,- per jaar en voor bedrijven al voor €100,- per jaar.

Word vriend!