Aanbod
Curriculum Vitae

Ir. B.A.I.M. de Blij
Functie: Lid van de commissies financiën en HRM
Geboortedatum: 11-07-1954

Boudewijn de Blij werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag N.V. op 5 juni 2012.

Zijn vroegere functie is algemeen directeur bij Stichting Fonds 1818 tot nut van het Algemeen en directeur van het Nutshuis. Hij is sinds 1 januari 2019 gepensioneerd.

Opleiding: Bedrijfskunde, TU Eindhoven

Nevenfuncties:
– Lid Rotary ’s-Gravenhage-Zuid
– Lid van het bestuur van de stichting Buurtenergie Statenkwartier
– Penningmeester van de brancheorganisatie van vermogensfondsen FIN
– Penningmeester van de stichting Prinsjesfestival
– Voorzitter van de RvT van Stichting Historische Buitenplaats Ockenburg
– Lid van het bestuur van Steenvlinder INC
– Lid van bestuur van Leergeld Den Haag
– Adviseur bij de SESAM academie