Aanbod
Curriculum Vitae

Drs. P.M.M. Heijnen
Functie: Lid van de commissie projecten
Geboortedatum: 05-10-1953

Pierre Heijnen werd namens de Gemeente Den Haag benoemd tot lid van de raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag N.V. op 05 juni 2012. Als landelijk politicus in de Tweede Kamer der Staten Generaal (sinds maart 2007) richt hij zijn aandacht met name op het binnenlands bestuur. Namens zijn fractie neemt hij deel aan diverse Kamer Commissies waaronder ‘Binnenlandse Zaken’, ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ en ‘Financiën’.

Opleiding: Nederlandse Taal- en Letterkunde, Universiteit van Utrecht

Nevenfuncties:
– Bestuurslid Stichting Sportbank Den Haag
– Voorzitter VBM-Businessclub
– Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Schouwburg
РLid Comit̩ van Aanbeveling Wereldplein
– Lid bestuur Johan de Witt Award