Aanbod
Curriculum Vitae

Mr. S.M.A.J. den Ouden – Huijgen
Functie: Lid van de HRM-commissie
Geboortedatum: 10-08-1946

Sylvia den Ouden-Huijgen werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag N.V. op 15 juni 2011. Zij is werkzaam geweest bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB in verschillende directiefuncties.
Opleiding: Doctoraal Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Utrecht
Nevenfuncties:
lid bestuur Theaters Diligentia en Pepijn
lid bestuur de Geschillencommissie•lid Raad van Commissarissen Protocolbureau B.V.