Aanbod
BENOEMING NIEUWE COMMISSARIS MARTHE STALLENBERG
28 jul 2021

BENOEMING NIEUWE COMMISSARIS MARTHE STALLENBERG

Mevrouw drs. Marthe Stallenberg is tijdens de Algemene Vergadering van Certificaathouders benoemd als commissaris voor Stadsherstel Den Haag namens de gemeente Den Haag. Zij volgt de heer Pierre Heijnen op die het einde van zijn benoemingstermijn had bereikt.

Mevrouw Stallenberg heeft van 2001 tot en met 2020 bij de gemeente Den Haag gewerkt in verschillende strategische functies bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Haar gemeentelijke carrière heeft zij recent voortgezet bij de Gemeente Midden-Delfland als Directeur Landschap, Wonen en Economie. Zij is daar onder meer verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet en de Regionale Energietransitie. Tevens maakt zij deel uit van de directieraad van Businesspark Haaglanden.

Mevrouw Stallenberg is architectuurhistoricus en heeft veel ervaring opgedaan als lid en voorzitter bij verschillende commissies voor Welstand en Erfgoed in den lande. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht van Erfgoed Gelderland en Voorzitter van de Erfgoedcommissie in de Gemeente Gorinchem. Thans verricht zij voor haar PhD verkennend onderzoek naar het Oriëntalisme in de Nederlandse architectuur.

President-commissaris Rik Bauer: “Wij zijn blij met de benoeming van Marthe Stallenberg en hebben er alle vertrouwen in dat zij een waardevolle bijdrage gaat leveren, ook als architectuurhistoricus, aan het werk van Stadsherstel Den Haag”.

Marthe Stallenberg: “Ik zie er enorm naar uit om vanuit mijn competenties en mijn inhoudelijke kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het behoud van de historische panden van Stadsherstel Den Haag. Ik onderschrijf de doelstellingen volkomen en wil mijn commissariaat vanuit intrinsieke gedrevenheid vorm geven en zo tot meerwaarde zijn.”